Y Hậu Lệ Thiên

Y Hậu Lệ Thiên

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Y Hậu Lệ Thiên: Thần Y Đích Nữ Thật Hung Dữ
Tác giả: AMBER
Nhóm dịch: Owl Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 03/04/2020
Tổng lượt xem: 2M
Thể loại:

Kiếp trước một tấm thật lòng cho chó ăn, cuối cùng chết thảm ở chuồng heo tuyết rơi khắp trời! Nhưng sống lại quay về, Thượng Thanh Ảnh quyết định, những kẻ đã từng chèn ép bắt nạt làm nhục nàng, nàng sẽ không bỏ qua cho kẻ nào cả!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 15:04 01/12/2020.
Chương
8
7
6
12
9
Donate ủng hộ nhóm
6
8
5
4
6
5
6
7
6
10
10
11
28
20
14
17
18
31
16
17
20
31
21
15
15
25
26
22
31
33
19
20
26
13
18
22
17
17
21
14
18
15
27
23
16
25
30
27
24
65
57
70
90
79
53
56
94
63
69
67
67
50
60
39
48
70
61
61
85
71
63
64
82
67
96
80
81
69
88
67
60
88

Truyện liên quan