Xuyên Việt Thật Uy Vũ, Vương Phi Có Cái App

Xuyên Việt Thật Uy Vũ, Vương Phi Có Cái App

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Tạm ngưng
Ngày thêm: 29/05/2017
Tổng lượt xem: 77
Thể loại:

Nữ chính chơi game đêm, hôm sau xuyên việt. Xuyên gì không xuyên, xuyên vào người một đứa dần. Riêng cái app ở chỗ nào thì coi truyện biết…

P/s: Truyện đã bị tác giả ngừng làm!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 17:24 13/05/2018.
Chương
31
3
1
2
2
3
3
2
3
2
3
0
2
2
2
3
3
4
5
3
1
2
2
1
3
21
11
31
21
41
51