Vương Phi Muốn Trèo Tường

Vương Phi Muốn Trèo Tường

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Văn hóa FanCiYuan
Nhóm dịch: Owl Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/10/2019
Tổng lượt xem: 2.7M
Thể loại:

Phong Thanh Thiển không thể hiểu nổi, người đẹp trai nhất trên con đường này như nàng sao lại trèo lên “tường” của cái vị kia chứ.

Vị vương gia nào đó: Ha ha, lao vào lòng bản vương, trêu chọc bản vương xong còn muốn chạy, tiểu lưu manh, ngươi thật hỗn xược! Ta phạt ngươi làm vương phi, chịu sự quản giáo của ta!

Cập nhật chương mới thứ 7 hàng tuần!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:37 28/04/2021.
Chương
4
4
1
2
1
Donate ủng hộ nhóm
2
3
1
2
1
5
6
1
1
1
1
1
1
2
1
1
10
8
9
12
22
21
20
6
32
11
12
21
16
30
50
42
71
59
36
39
43
39
83
59
122
87
164
105
138
90
115
109
84
83
59
144
124
114
163
120
79
151
152
103
167
241
137
150
95
110
182
75
192
149
145
174
194
69
97
82
110
88
86
91
136
78
85
59
53
59
44
66
48
45
47
54
55
85
67
55