Go88 Mobile Top
Go88 PC Top
Vương Gia! Không Nên A!

Vương Gia! Không Nên A!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 28/09/2016
Thể loại:

Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng.

Ps: Hòa thân ở đây là việc kết hôn (của các thành viên hoàng tộc) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình.

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 23114/11/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 23006/11/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 22904/11/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 22801/11/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 22728/10/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 22625/10/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 22522/10/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 22416/10/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 22308/10/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 22201/10/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 22126/09/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 22024/09/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 21920/09/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 21816/09/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 21713/09/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 21609/09/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 21506/09/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 21404/09/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 21330/08/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 21225/08/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 21123/08/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 21020/08/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 20913/08/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 20805/08/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 20702/08/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 20627/07/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 20524/07/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 20421/07/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 20318/07/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 20213/07/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 20110/07/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 20005/07/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 19902/07/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 19829/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 19727/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 19626/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 19525/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 19424/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 19323/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 19222/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 19121/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 19020/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 18919/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 18818/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 18717/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 18616/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 18515/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 18414/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 18313/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 18212/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 18111/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 18010/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 17909/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 17808/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 17707/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 17606/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 17505/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 17404/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 17303/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 17202/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 17101/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 17031/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 16930/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 16829/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 16728/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 16627/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 16526/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 16425/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 16324/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 16223/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 16122/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 40921/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 16020/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 15919/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 15818/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 15717/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 15616/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 15515/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 15414/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 15313/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 15212/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 15111/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 15010/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 14909/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 14808/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 14707/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 14606/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 14505/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 14404/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 14303/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 14202/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 14101/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 14030/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 13929/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 13828/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 13727/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 13626/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 13525/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 13424/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 13323/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 13222/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 13121/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 13020/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 12919/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 12818/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 12717/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 12616/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 12515/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 12414/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 12313/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 12212/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 12111/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 12010/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 11909/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 11808/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 11707/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 11606/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 11505/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 11404/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 11303/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 11202/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 11101/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 11031/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 10930/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 10829/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 10728/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 10627/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 10526/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 10425/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 10324/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 10223/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 10122/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 10021/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 9920/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 9819/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 9718/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 9617/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 9516/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 9415/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 9314/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 9213/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 9112/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 9011/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 8910/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 8809/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 8708/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 8607/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 8506/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 8405/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 8304/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 8203/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 8102/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 8001/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 7928/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 7827/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 7726/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 7625/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 7524/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 7423/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 7322/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 7221/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 7120/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 7019/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 6918/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 6817/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 6716/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 6615/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 6514/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 6413/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 6312/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 6211/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 6110/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 6009/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 5908/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 5807/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 5706/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 5605/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 5504/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 5403/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 5302/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 5201/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 5131/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 5030/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 4929/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 4828/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 4727/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 4626/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 4525/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 4424/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 4323/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 4222/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 4121/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 4020/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 3919/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 3818/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 3717/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 3616/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 3515/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 3414/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 3313/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 3212/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 3111/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 3010/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 2909/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 2808/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 2707/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 2606/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 2505/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 2404/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 2303/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 2202/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 2101/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 2031/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 1930/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 1829/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 1728/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 1627/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 1526/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 1425/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 1324/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 1223/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 1122/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 1021/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 920/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 819/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 718/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 617/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 516/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 415/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 314/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 213/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 112/12/2018