Vương Gia! Không Nên A!

Vương Gia! Không Nên A!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 28/09/2016
Tổng lượt xem: 982.2K
Thể loại:

Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng.

Ps: Hòa thân ở đây là việc kết hôn (của các thành viên hoàng tộc) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:11 20/10/2020.
Chương
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
3
1
2
3
1
1
2
3
2
2
3
13
8
12
7
10
8
12
12
10
6
7
5
4
3
3
1
11
6
8
6
7
5
5
4
8
6
9
9
6
6
2
3
3
2
5
2
5
4
4
3
6
3
4
3
3
3
5
6
6
5
6
5
7
4
3
2
1
3
1
2
5
1
1
1
5
2
3
4
3
4
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
2
1
2
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
4
2
3
2
3
2
1
1
3
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
6
5
3
4
2
3
3
4
6
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1
2
3
1

Truyện liên quan