Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên

Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đinh Đông Tương
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 23/06/2017
Thể loại:

Nữ chính Tô An Dương, sau khi thêm một cuộc tình thất bại, lại bị 2 anh đẹp trai hạ phàm lịch kiếp ngủ cùng! Ngủ xong còn không buông tha cho nàng!? Lúc hạ phàm lịch kiếp gặp phải tiểu tiên Nguyệt lão ở tuyệt thế Cô Tinh, sẽ dẫn tới tuyệt thế nhân duyên thế nào đây?

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 6610/09/2019
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 65.204/09/2019
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 65.121/08/2019
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 6415/08/2019
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 6307/08/2019
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 61-6210/01/2019
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 6002/01/2019
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 5931/12/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 5830/12/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 5702/12/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 5619/11/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 5514/11/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 53-5412/11/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 5209/11/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 5102/11/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 5025/10/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 4923/10/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 4821/10/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 4703/10/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 4630/09/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 4521/09/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 4419/09/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 4322/08/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 4219/08/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 4118/08/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 4017/08/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 3901/08/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 3829/07/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 36-3713/06/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 3507/06/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 3403/06/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 3326/05/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 3222/05/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 3019/05/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 2928/04/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 2826/04/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 2713/04/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 2612/04/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 2526/01/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 2405/12/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 2301/12/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 2224/11/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 2120/11/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 2013/10/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 1905/10/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 1801/10/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 1729/09/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 1626/09/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 1523/09/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 1419/09/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 1305/08/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 1203/08/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 1119/07/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 1012/07/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 909/07/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 809/07/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 709/07/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 609/07/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 509/07/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 409/07/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 308/07/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 208/07/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 123/06/2017