Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/09/2019
Tổng lượt xem: 1.8M
Thể loại:

– Lẽ nào… ta xuyên việt rồi? Mà nguyên chủ lại trùng hợp mà cùng tên… cũng là Quân Vô Tà?
– Xuyên việt tóm lại vẫn hơn so với bị nổ chết, ta sẽ giúp ngươi tìm ra kẻ hại ngươi, rồi báo thù!!!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:27 17/09/2020.
Chương
2629
1230
1319
1127
1125
Donate ủng hộ nhóm
1226
125
130
824
816
832
839
1426
1338
941
1340
735
1757
1772
1336
938
1454
1956
556
966
1768
2251
1274
1372
15113
1574
2290
1578
1369
1881
2074
1578
22122
1069
2088
2277
2068
1066
2161
23125
1478
1676
1860
2571
1519
1829
1242
2521
2635
2733
2226
2618
1823
2614
2613
228
2616
2815
189
1815
2415
1229
2313
2120
812
1810
812
1517
1720
1932
2813
3418
3618
3434
2627
3122
2027