Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/09/2019
Tổng lượt xem: 7.8K
Thể loại:

– Lẽ nào… ta xuyên việt rồi? Mà nguyên chủ lại trùng hợp mà cùng tên… cũng là Quân Vô Tà?
– Xuyên việt tóm lại vẫn hơn so với bị nổ chết, ta sẽ giúp ngươi tìm ra kẻ hại ngươi, rồi báo thù!!!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:27 17/09/2020.
Chương
15233
6830
7619
6627
6425
7326
1925
1430
4524
4716
5732
3739
7826
7138
4841
5840
2535
8257
8172
6436
5538
7154
9856
2056
4066
7968
10251
6974
7872
92113
6274
12990
7978
8169
11481
12175
9378
120122
3669
10788
11877
10568
4366
9561
134125
7178
9176
9660
14071
8020
10630
5543
12822
13235
13333
11926
14018
10123
14714
13913
1398
17016
16715
1019
11015
13315
5330
13013
10120
3112
8210
4812
7718
9420
10433
17913
20319
21518
20634
15927
19422
14427