VIC Mobile Top Top88 Mobile Top
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/09/2019
Thể loại:

– Lẽ nào… ta xuyên việt rồi? Mà nguyên chủ lại trùng hợp mà cùng tên… cũng là Quân Vô Tà?
– Xuyên việt tóm lại vẫn hơn so với bị nổ chết, ta sẽ giúp ngươi tìm ra kẻ hại ngươi, rồi báo thù!!!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:03 07/08/2020.
Chương
24
24
25
24
29
23
15
31
38
25
36
38
38
33
55
70
34
37
52
54
54
64
66
49
72
70
111
72
88
76
67
79
72
76
119
67
86
75
66
64
59
120
76
72
58
68
17
27
40
19
33
31
24
17
22
13
12
7
15
14
7
14
14
28
12
18
10
9
10
15
18
29
12
17
16
33
25
21
26