Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/09/2019
Tổng lượt xem: 1.3M
Thể loại:

– Lẽ nào… ta xuyên việt rồi? Mà nguyên chủ lại trùng hợp mà cùng tên… cũng là Quân Vô Tà?
– Xuyên việt tóm lại vẫn hơn so với bị nổ chết, ta sẽ giúp ngươi tìm ra kẻ hại ngươi, rồi báo thù!!!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:27 17/09/2020.
Chương
29
30
19
27
25
Donate ủng hộ nhóm
26
25
30
24
16
32
39
26
38
41
40
35
57
72
36
38
54
56
56
66
68
51
74
72
113
74
90
78
69
81
74
78
121
69
88
77
68
66
61
125
78
76
60
71
19
29
42
21
35
33
26
18
23
14
13
8
16
15
9
15
15
29
13
20
12
10
12
17
20
31
13
18
18
34
27
22
27