Go88 Mobile Top
Go88 PC Top
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/01/2018
Thể loại:

Đặc công số 1 của vương triều vừa xuyên không liền bị ép gả đi, nghe nói phu quân tương lai có số khắc thê.

Trong phủ ngoài phủ còn có cả đám tiện nhân! Người đâu! Giải đám tiện nhân đó cho bổn cung, hãy xem bổn cung trừng trị các người ra sao…

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 10005/11/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 9926/10/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 9817/10/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 9706/10/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 9628/09/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 9514/09/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 9404/09/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 9326/08/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 9219/08/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 9110/08/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 9002/08/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 8922/07/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 8816/07/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 8711/07/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 8605/07/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 8529/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 8426/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 8325/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 8224/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 8123/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 8022/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 7921/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 7820/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 7719/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 7618/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 7517/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 7416/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 7315/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 7214/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 7113/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 7012/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 6911/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 6810/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 6709/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 6608/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 6507/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 6406/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 6305/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 6204/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 6103/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 6002/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 5901/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 5831/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 5730/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 5629/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 5528/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 5427/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 5326/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 5225/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 5124/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 5023/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 4922/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 4821/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 4720/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 4619/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 4518/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 4417/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 4316/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 4215/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 4114/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 4013/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 3912/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 3811/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 3710/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 3609/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 3508/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 3407/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 3306/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 3205/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 3104/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 3003/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 2902/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 2801/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 2730/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 2629/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 2528/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 2427/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 2326/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 2225/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 2124/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 2023/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 1922/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 1821/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 1720/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 1619/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 1518/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 1417/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 1316/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 1215/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 1114/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 1013/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 912/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 811/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 710/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 609/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 508/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 407/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 306/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 205/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 104/04/2019