Tướng Quân Xin Xuất Chinh

Tướng Quân Xin Xuất Chinh

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Tướng Quân Mời Ra Trận
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/01/2019
Tổng lượt xem: 2.6M
Thể loại:

Đọc rồi biết, cùng tác giả với Thông Linh Phi đó!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:00 02/11/2020.
Chương
3
2
1
Donate ủng hộ nhóm
1
3
3
2
7
6
7
10
6
3
4
8
4
5
4
8
5
5
5
8
10
6
5
9
8
5
5
8
5
10
11
14
11
11
6
8
10
8
8
7
5
14
13
9
10
10
22
26
17
22
14
15
20
21
18
29
16
15
13
16
14
11
18
29
26
16
14
12
14
9
8
9
9
17
19
3
7
9
7
10
17
10
13
12
17
6
6
8
6
12
7
16
5
4
2
4
6
10
3
10
4
7
5
2
1
3
3
1
1
3
6
5
4
4
1
1
3
2
3
5
3
3
2
1
2
1
2
3
1
2
1
1
3
2
5
2
3
3
2
3
1
1
3
1
2
3
1
2
3
1
1
4
4
3
5
6
5
4
4
5
2
9
4
4
5
6
7
3
5
3
5
1
4
3
2
7