Tướng Quân Xin Xuất Chinh

Tướng Quân Xin Xuất Chinh

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Tướng Quân Mời Ra Trận
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/01/2019
Tổng lượt xem: 459.4K
Thể loại:

Đọc rồi biết, cùng tác giả với Thông Linh Phi đó!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:31 13/09/2020.
Chương
3
3
8
4
4
4
7
5
5
5
7
9
6
5
9
8
5
5
8
5
10
11
13
11
10
6
8
10
8
8
7
5
13
13
9
10
10
21
25
17
22
14
15
20
20
18
28
15
14
13
16
14
10
18
29
26
16
14
12
13
9
8
8
8
17
18
3
7
9
7
10
16
10
12
11
16
5
6
7
6
12
7
15
5
4
2
3
5
9
3
9
4
6
4
2
3
2
1
1
2
5
5
3
3
1
1
3
2
3
4
3
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
4
2
3
3
2
3
1
3
1
2
2
1
1
2
1
1
3
3
2
4
5
5
4
3
5
2
9
3
4
4
5
7
3
5
3
5
1
4
2
1
4