Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương

Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Phế Hậu Quy Lai: Hoàng Thượng Mời Tiếp Chiêu
Tác giả: Role 1560
Nhóm dịch: NTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 21/03/2019
Tổng lượt xem: 156
Thể loại:

Quàng Thượng nhớ lại năm đó tống Hoàng Hậu vào lãnh cung, hối hận không kịp, bây giờ y thủ thân như ngọc, vì nàng ấy mà tự tay hầm canh, lại chỉ đổi lại một tờ hưu thư. Hừ! Lật bàn! Trẫm đường đường là Quàng Thượng sao có thể dung thứ cho sự hỗn xược của nàng! Người đâu! Đem Hoàng Hậu trói lại quăng lên long sàng rộng 5 vạn mét vuông cho Trẫm, Trẫm muốn tạo thái tử!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:32 02/07/2020.
Chương
01
0
0
11
01
02
03
06
06
24
04
06
04
05
06
03
05
04
05
04
07
07
04
03
06
04
02
07
04
03
07
05
06
07
09
06
03
07
05
04
07
18
07
012
05
28
05
12
14
16
18
16
08
08
15
16
07
06
05
04
23
14
03
04
03
13
12
12
18
12
65
58
25
44
15
23
25
99
67
76
95
407
55
48
1512
410
36
611
511

Truyện liên quan