Go88 Mobile Top
Go88 PC Top
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương

Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Phế Hậu Quy Lai: Hoàng Thượng Mời Tiếp Chiêu
Tác giả: Role 1560
Nhóm dịch: NTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 21/03/2019
Thể loại:

Quàng Thượng nhớ lại năm đó tống Hoàng Hậu vào lãnh cung, hối hận không kịp, bây giờ y thủ thân như ngọc, vì nàng ấy mà tự tay hầm canh, lại chỉ đổi lại một tờ hưu thư. Hừ! Lật bàn! Trẫm đường đường là Quàng Thượng sao có thể dung thứ cho sự hỗn xược của nàng! Người đâu! Đem Hoàng Hậu trói lại quăng lên long sàng rộng 5 vạn mét vuông cho Trẫm, Trẫm muốn tạo thái tử!

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 4612/11/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 4505/11/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 4401/11/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 4328/10/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 42.216/10/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 42.110/10/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 4108/10/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 40.207/10/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 40.128/09/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 39.225/09/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 39.120/09/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 38.219/09/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 38.115/09/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 37.214/09/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 37.104/09/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 36.230/08/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 36.122/08/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 35.216/08/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 35.115/08/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 34.209/08/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 34.107/08/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 33.206/08/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 33.105/08/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 32.225/07/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 32.124/07/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 31.223/07/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 31.116/07/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 30.215/07/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 30.112/07/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 29.211/07/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 29.110/07/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 2809/07/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 27.226/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 27.125/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 26.224/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 26.123/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 25.222/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 25.121/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 24.220/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 24.119/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 23.218/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 23.117/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 22.216/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 22.115/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 21.214/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 21.113/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 20.212/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 20.111/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 19.210/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 19.109/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 18.208/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 18.107/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 1706/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 1605/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 1504/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 1403/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 1302/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 1201/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 11.531/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 1130/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 1029/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 928/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 827/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 726/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 6.225/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 6.124/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 523/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 422/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 321/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 220/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 119/05/2019