Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm

Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 03/07/2019
Tổng lượt xem: 106
Thể loại:

Đường đường là một vương gia dưới một người trên vạn người mà lại thua một nha đầu. Hứ! Mau đem tất cả quyển sách của toàn bộ kinh thành đến đây, bổn vương không tin không có đủ 365 tư thế, nha đầu này sẽ quỳ phục dưới chân bổn vương.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:02 02/04/2020.
Chương
33
01
0
01
01
01
07
02
02
02
02
04
03
0
04
04
13
04
04
02
03
02
01
04
03
04
04
04
03
02
02
01
02
04
04
04
02
05
24
02
01
02
04
02
01
0
02
0
01
03
01
02
1
03
03
03
03
01
02
02
03
03
02
34
15
24
34
33
32
14
05
04
24
46
03
32
05
01
13
42
24
36
25
48
34
16
24
36
25
310
38
25
011
28
46
114
29
117
36
48
45
69
1211