Go88 Mobile Top
Go88 PC Top
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ

Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: Đang cập nhật
Thể loại:

Cải biên dựa vào tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng [Trọng Sinh Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu]. Truyện kể về nữ chính Lăng Lộ đã giúp đỡ bạn trai là Hà Thừa Diệp giành lấy sự nghiêp nhiều năm, sau khi việc thành lại bị Hạ Thừa Diệp tạo ra tai nạn xe cộ hại chết, Lăng Lộ đem theo oán hận ngập trời ngoài ý muốn trọng sinh vào trong thân thể của Tô Tử Bảo đại tiểu thư Tô gia, bởi vì báo thù, Lăng Lộ quyết tâm trở thành Tô Tử Bảo, dựa vào việc kết hôn với nam chính Bùi Dực, bắt đầu thực hiện kế hoạch báo thù của mình.

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 5302/11/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 5227/10/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 5124/10/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 5023/10/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 4920/10/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 4811/10/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 4704/10/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 4603/10/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 4501/10/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 4423/09/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 4322/09/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 4218/09/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 4112/09/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 4009/09/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 3907/09/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 3802/09/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 3701/09/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 3631/08/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 3529/08/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 3424/08/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 3323/08/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 3217/08/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 3114/08/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 3008/08/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 2904/08/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 2830/07/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 2727/07/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 2625/07/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 2523/07/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 2416/07/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 2314/07/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 2208/07/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 2105/07/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 2003/07/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 1902/07/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 1801/07/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 1730/06/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 1629/06/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 1528/06/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 1425/06/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 1324/06/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 1223/06/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 1122/06/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 1021/06/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 920/06/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 819/06/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 718/06/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 617/06/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 516/06/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 415/06/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 314/06/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 213/06/2019
Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ – Chap 112/06/2019