Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu

Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Vân Y Nhai
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/05/2019
Tổng lượt xem: 20
Thể loại:

Trẫm, tiếng xấu đồn xa, là một nữ đế nắm trong tay thiên hạ, hoang dâm vô đạo, cưỡng đoạt dân nam, bức ép thần tử làm phi tần…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:00 16/04/2020.
Chương
414
115
212
117
011
017
05
03
13
13
52
26
04
02
02
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01
03
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
02
01
01
01
01
03
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
21
01
01
01
01
01
11

Truyện liên quan