Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê

Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Cô Vợ Nhỏ Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/10/2017
Thể loại:

Lời tác giả dài ngoẵng, tóm tắt lại trong 2 câu đó là: một đôi nam nữ say rượu xong rồi “ấy ấy”, về sau thế nào thì coi truyện đi thì biết. Truyện chữ có, tên trùng với tên truyện tranh.

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 12213/09/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 12110/09/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 12007/09/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 11931/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 11829/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 11726/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 11625/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 11524/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 11423/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 11322/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 11221/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 11120/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 11019/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 10918/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 10817/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 10716/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 10615/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 10514/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 10413/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 10312/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 10211/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 10110/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 10009/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 9908/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 9807/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 9706/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 9605/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 9504/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 9403/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 9302/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 9201/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 9131/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 9030/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 8929/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 8828/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 8727/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 8626/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 8525/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 8424/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 8323/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 8222/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 8121/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 8020/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 7919/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 7818/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 7717/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 7616/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 7515/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 7414/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 7313/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 7212/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 7111/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 7010/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 6909/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 6808/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 6707/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 6606/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 6505/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 6404/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 6303/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 6202/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 6101/07/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 6030/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 5929/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 5828/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 5727/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 5626/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 5525/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 5424/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 5323/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 5222/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 5121/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 5020/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 4919/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 4818/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 4717/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 4616/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 4515/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 4414/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 4313/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 4212/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 4111/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 4010/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 3909/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 3808/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 3707/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 3606/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 3505/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 3404/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 3303/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 3202/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 3101/06/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 3031/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 2930/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 2829/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 2728/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 2627/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 2526/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 2425/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 2324/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 2223/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 2122/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 2021/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 1920/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 1819/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 1718/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 1617/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 1516/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 1415/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 1314/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 1213/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 1112/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 1011/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 910/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 809/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 708/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 607/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 506/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 405/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 304/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 203/05/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 102/05/2019