Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường

Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Tôi Mở Ao Cá Tại Dị Giới
Tác giả: Tri Âm Mạn Khách
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/08/2019
Thể loại:

Tôi rơi từ tầng 18, còn sống hay đã chết đều không biết? Đột nhiên lại xuất hiện một NPC đến chơi game với tôi? Lại xuất hiện nhiều loại tiểu thuyết, tình cờ gặp một người đàn ông đẹp như mây, mở ngón tay để giết kẻ cặn bã. Bộ tứ, hoàn thành các nhiệm vụ thế giới khác nhau thì tôi mới có thể hồi sinh? Đợi một chút! Tại sao tôi ở chế độ bị động?!

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 3813/10/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 3712/10/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 3611/10/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 3510/10/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 3408/10/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 3307/10/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 3204/10/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 3103/10/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 3002/10/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 2901/10/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 2830/09/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 2728/09/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 2627/09/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 2526/09/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 2425/09/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 2324/09/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 2223/09/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 2122/09/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 2021/09/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 1920/09/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 1819/09/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 1718/09/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 1617/09/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 1516/09/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 1407/09/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 1305/09/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 1204/09/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 1103/09/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 1002/09/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 901/09/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 829/08/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 728/08/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 627/08/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 518/08/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 411/08/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 309/08/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 208/08/2019
Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường – Chap 107/08/2019