Tôi Là Đệ Nhất Hắc Nguyệt Quang Của Tu Chân Giới

Tôi Là Đệ Nhất Hắc Nguyệt Quang Của Tu Chân Giới

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Trọng Sinh Từ Hôn Thê
Tác giả: Rinel
Nhóm dịch: Midnight Angle
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 17
Thể loại:

Ôn Dĩnh Thư một mực xuyên qua ôn cung chủ Hợp Hoan cung cùng tên, nàng phát hiện, hậu cung chủ bốc cháy các mỹ nam tử đều muốn mạng của nàng! Chính phu quân là nhẫn nhục chịu trọng, mới từ chính đạo chi quang ủy thân cho nàng. Trong trắc phu quân không phải nằm vùng thì là có dụng tâm khác, còn có một mỹ nhân băng sơn đoạt được từ trong tay sư tỷ, đã bị nguyên chủ ngược đãi thành thất tâm điên. Ôn Dĩnh Thư trong lúc bảo toàn tính mạng và mỹ nhân ngồi ôm điên cuồng nghênh ngang thiên nhân giao chiến, cuối cùng giác ngộ: Tiểu hài tử mới lựa chọn, mà nàng không chỉ phải sống sót, còn phải ngồi vững giang sơn mỹ nhân này