Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em

Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mạn Khải Động Mạn
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 15/08/2017
Thể loại:

Bắt đầu từ sự hiểu lầm rồi trở nên yêu say đắm. Du học trở về, Chu Nhan bởi vì “Tiếp Phong Yến” (đại loại gọi là tiệc: “ĐÓN GIÓ TẨY TRẦN”), nhưng mà đi nhầm phòng, bị tổng tài tập đoàn R Lâm Tịch cho rằng là bạn gái quan hệ xã hội, mang theo đi dự tiệc tối từ thiện. Kế hoạch của Lâm Tịch là làm cho Chu Nhan thích mình, sau đó lại tàn nhẫn bỏ rơi, báo thù cho huynh đệ Viên Dã. Nhưng lại không nghĩ rằng bản thân mình lại động tâm trước… Hoa Tịch Nhan nở, toàn bộ đều vì em…

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 8213/08/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 8105/08/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 8021/07/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 7913/07/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 7802/07/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 7730/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 7629/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 7528/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 7427/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 7326/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 7225/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 7124/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 7023/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 6922/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 6821/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 6720/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 6619/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 6518/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 6417/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 6316/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 6215/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 6114/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 6013/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 5912/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 5811/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 5710/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 5609/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 5508/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 5407/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 5306/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 5205/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 5104/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 5003/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 4902/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 4801/06/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 4731/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 4630/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 4529/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 4428/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 4327/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 4226/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 4125/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 4024/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 3923/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 3822/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 3721/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 3620/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 3519/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 3418/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 3317/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 3216/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 3115/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 3014/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 2913/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 2812/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 2711/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 2610/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 2509/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 2408/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 2307/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 2206/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 2105/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 2004/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 1903/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 1802/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 1701/05/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 1630/04/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 1529/04/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 1428/04/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 1327/04/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 1226/04/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 1125/04/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 1024/04/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 923/04/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 822/04/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 721/04/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 620/04/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 519/04/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 418/04/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 317/04/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 216/04/2019
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em – Chap 115/04/2019