Thượng Quốc Phú Chi Thiên Đống Tuyết

Thượng Quốc Phú Chi Thiên Đống Tuyết

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3 Độc Nguyệt Quang
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 29/03/2019
Tổng lượt xem: 1.2K
Thể loại:

Ta gắng hết sức tiến vào Thảo Uyển, cố gắng sinh tồn trong sự sỉ nhục, chính là vì những gì mẫu thân nói.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:29 01/10/2021.
Chương
672
451
43
36
17
5
161
14
12
112
71
33
151
22
02
72
112
81
22
22
24
172
52
52
93
22
52
43
36
66
83
93
55
57
32
04
24
14
44
48
37
417
812
1116
115
1115
115
612
18
06
19
12
1012
43
213
113
412
29
011
014
29
05
18
016
222
514
122
023
225
123
414
815
113
36
812
412
36
614
220
07
110
47
14
07
15
19
27
112
416
12
91
33
62
21
77
51
23
32
24
61
72
72
24
52
23
133
93
52
33
35
51
03
01
31
41
52
63
23
33
65
21
11
21
41
13
11
51
51
13
31
61
33
81
42
131
142
134
91
63
52
62
82
72
164
81
83
34
62
183
363
262
184
1910
268
201
191
334
393
586
7910