Thông Linh Phi

Thông Linh Phi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Lục Dương, NTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 03/05/2016
Thể loại:

Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định~

Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương gia…

Danh sách chương

Chương
6
9
9
2
4
2
5
10
4
6
4
1
3
2
3
2
3
2
1
1
1
2
3
2
4
1
2
2
1
2
3
4
4
3
2
6
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
4
2
1
1
4
4
4
3
4
3
3
2

Tổng lượt thích, đánh giábình luận của tất cả các chương.