Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi

Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/04/2019
Thể loại:

Tuyết sơn xích thố tinh (thỏ đỏ thành tinh ở Tuyết Sơn) – Hồ Mị vì ham chơi nên đến phàm trần, xông vào cung điện và trúng tiếng sét ái tình với hoàng đế Long Huyên. Thế là Hồ Mị quyết tân hoá thân thành người đến phàm gian, bắt đầu hành trình theo đuổi tình yêu. Nhưng không ngờ, hình dạng người của Hồ Mị lại giống hệt vương phi bỏ trốn của Cảnh Vương, bị tưởng nhầm là Cảnh vương phi, Hồ Mị bị bắt về vương phủ. Tên vương gia thô lô lỗ này còn hạn chế hết tự do của Hồ Mị, nhân danh tình yêu giam cầm, khiến Hồ Mị vô cùng đau khổ.

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 7020/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6919/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6816/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6712/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6611/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6510/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6409/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6308/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6207/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6106/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6005/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5904/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5803/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5702/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5630/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5529/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5428/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5325/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5224/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5123/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5022/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4921/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4820/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4719/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4618/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4517/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4416/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4315/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4214/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4113/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4012/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3911/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3810/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3709/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3608/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3507/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3406/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3305/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3204/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3103/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3002/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2901/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2831/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2730/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2629/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2528/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2427/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2326/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2225/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2124/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2023/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1922/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1821/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1720/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1619/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1518/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1417/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1316/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1215/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1114/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1013/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 912/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 811/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 710/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 609/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 508/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 407/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 306/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 205/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 104/05/2019