Go88 Mobile Top
Go88 PC Top
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi

Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/04/2019
Thể loại:

Tuyết sơn xích thố tinh (thỏ đỏ thành tinh ở Tuyết Sơn) – Hồ Mị vì ham chơi nên đến phàm trần, xông vào cung điện và trúng tiếng sét ái tình với hoàng đế Long Huyên. Thế là Hồ Mị quyết tân hoá thân thành người đến phàm gian, bắt đầu hành trình theo đuổi tình yêu. Nhưng không ngờ, hình dạng người của Hồ Mị lại giống hệt vương phi bỏ trốn của Cảnh Vương, bị tưởng nhầm là Cảnh vương phi, Hồ Mị bị bắt về vương phủ. Tên vương gia thô lô lỗ này còn hạn chế hết tự do của Hồ Mị, nhân danh tình yêu giam cầm, khiến Hồ Mị vô cùng đau khổ.

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 11509/11/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 11408/11/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 11307/11/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 11229/10/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 11126/10/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 11025/10/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 10920/10/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 10819/10/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 10712/10/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 10609/10/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 10508/10/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 10428/09/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 10324/09/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 10220/09/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 10119/09/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 10017/09/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 9915/09/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 9807/09/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 9703/09/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 9601/09/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 9527/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 9425/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 9319/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 9218/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 9116/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 9015/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 8911/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 8810/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 8709/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 8608/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 8507/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 8406/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 8305/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 8204/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 8103/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 8003/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 7901/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 7831/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 7730/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 7629/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 7528/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 7427/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 7326/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 7225/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 7122/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 7020/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6919/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6816/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6712/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6611/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6510/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6409/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6308/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6207/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6106/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6005/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5904/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5803/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5702/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5630/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5529/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5428/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5325/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5224/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5123/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5022/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4921/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4820/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4719/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4618/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4517/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4416/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4315/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4214/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4113/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4012/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3911/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3810/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3709/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3608/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3507/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3406/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3305/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3204/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3103/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3002/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2901/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2831/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2730/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2629/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2528/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2427/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2326/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2225/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2124/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2023/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1922/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1821/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1720/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1619/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1518/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1417/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1316/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1215/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1114/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1013/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 912/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 811/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 710/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 609/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 508/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 407/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 306/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 205/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 104/05/2019