Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Cực Mạn Văn Hóa
Nhóm dịch: Owl Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/01/2020
Tổng lượt xem: 3.4M
Thể loại:

Sinh trong thời buổi loạn lạc, xuất thân từ nhà phú quý, tất nhiên là tâm cao hơn trời, lại khổ nỗi là thân phận thứ xuất chỉ có thể để châu ngọc bị long đong… chưa từng nghĩ tới trong lúc đấu tranh với số mệnh lại có thể gặp được một người có thể cưng chiều cô ấy tận mây xanh! Em tác thiên tác địa, tôi giúp em chọc trời đạp bằng đồi núi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:27 18/05/2021.
Chương
3
3
2
2
Donate ủng hộ nhóm
4
6
4
3
2
5
4
5
4
5
3
4
2
7
4
5
3
3
4
14
6
9
5
6
8
9
6
7
5
6
6
5
6
11
11
11
12
7
7
5
11
10
29
18
10
13
11
10
10
38
20
16
39
28
23
22
20
18
20
18
14
36
42
34
32
40
30
57
53
69
81
57
53
67
57
74
77
129
81
62
160
82
91
53
41
44
63
63
67
99
73
70
82
86
80
68
41
69
59
66
53
49
36
37
32
54
53
49
41
49
63

Truyện liên quan