Thiên Giá Sủng Thê: Tổng Tài Phu Nhân Đừng Hòng Trốn

Thiên Giá Sủng Thê: Tổng Tài Phu Nhân Đừng Hòng Trốn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/09/2019
Tổng lượt xem: 3.4K
Thể loại:

Phòng lửa, phòng trộm, phòng bạn thân. Vậy mà Lịch Tiêm Lạc lại gặp phải chuyện máu chó này. Lấy chồng ngoài ý muốn, chồng lại là một cực phẩm sủng thê cuồng, tổng tài phu nhân tiến giai công lược, dạy em phục thù bạn trai cũ, vả mặt bạn thân…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:39 02/10/2019.
Chương
383
18
8
9
21
Donate ủng hộ nhóm
15
131
19
20
16
17
4
19
17
16
201
16
22
26
25
28
191
31
61
22
32
23
201
12
17
6
20
18
28
22
32
161
21
33
25
22
27
23
18
16
18
15
131
181
17
1
111
8
12
9
0
13
13
8
3
6
02
73
71
111
71
141
91
1
0
161
161
01
161
01
241
1
193
283
2
252
183
201
173
161
121
371
61
31
511
281
232
242
273
261
301
351
122
242
181
751
381
331
291
311
481
45
281
121
211
221
29
251
321
381
481
371
301
31
313
43
17
42
31
34
551
281
49
53
56
821
781
332
98
81
521
772
352
923