Thiên Giá Sủng Thê: Tổng Tài Phu Nhân Đừng Hòng Trốn

Thiên Giá Sủng Thê: Tổng Tài Phu Nhân Đừng Hòng Trốn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/09/2019
Tổng lượt xem: 1.9K
Thể loại:

Phòng lửa, phòng trộm, phòng bạn thân. Vậy mà Lịch Tiêm Lạc lại gặp phải chuyện máu chó này. Lấy chồng ngoài ý muốn, chồng lại là một cực phẩm sủng thê cuồng, tổng tài phu nhân tiến giai công lược, dạy em phục thù bạn trai cũ, vả mặt bạn thân…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:39 02/10/2019.
Chương
253
11
6
7
12
9
91
13
14
9
9
1
13
12
10
111
10
11
14
13
17
121
18
51
14
22
16
151
8
13
4
14
13
18
14
17
101
17
20
14
15
13
15
9
10
12
10
81
101
10
0
61
5
8
5
0
7
8
5
3
5
02
63
61
61
41
81
61
0
0
101
111
01
81
01
121
0
93
163
2
152
133
141
93
91
91
231
31
31
291
161
132
132
143
151
161
191
52
122
101
461
231
191
181
181
261
27
171
81
131
111
17
131
151
181
281
181
141
16
183
23
9
20
15
19
261
141
25
27
30
391
421
212
53
42
271
422
242
483