Thiểm Hôn Kiều Thê

Thiểm Hôn Kiều Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: ZhaYa
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 15/01/2018
Tổng lượt xem: 6M
Thể loại:

Lần đầu gặp gỡ, chỉ là việc ngoài ý muốn. Nếu không phải vì 1 phút tâm tàn ý lạnh, thì Lâm Triệt cũng không bất cẩn mà kết hôn với gả có gương mặt lãnh nhược băng sương, nhưng tâm hồn thì nhiệt tình vô đối Cố Tĩnh Trạch này đâu. Cuộc sống sau kết hôn của cặp Hoan hỷ oan gia này rồi sẽ chuyển biến như thế nào đây?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:33 14/06/2021.
Chương
131
71
61
81
91
Donate ủng hộ nhóm
7
91
112
104
81
3
3
1
2
2
1
1
2
1
3
2
3
1
2
2
4
2
5
3
3
1
5
3
4
3
8
17
13
7
7
1
9
5
6
1
11
1
15
20
22
15
10
12
10
15
28
17
19
16
16
21
25
216
29
213
13
213
120
12
220
12
24
210
320
119
413
15
212
413
512
213
416
13
13
417
8
214
43
27
7
7
32
9
46
26
48
43
36
412
28
5
17
14
66
32
23
33
12
14
22
31
42
21
21
23
42
33
2
41
33
34
43
84
5
13
34
13
24
16
14
34
33
34
2
1
35
3
22
5
32
4
22
22
1
3
23
1
3
25
21
2
3
2
3
1
22
31
22
23
31
31
12
2
13
2
2
33
3
13
3
3
1
2
18
32
23
3
11
1
5
22
2
1
12
3
2
7
6
28
22
1
4
7
5
2
4
1
4
2
23
33
31
52
25
32
53
41
24
32
41
23
2
4
1
3
23
32
22
34
28
4
22
21
22
25
3
2
21
23
47
1
2
1
1
2
3
4
2
1
5
6
2
1
3
3
3
4
3
4
3
2
1
1
2
2
2
2
5
4
26
1
2
2
5
4
21
2
25
2
1
3
4
3
3
3
2
2
4
4
7
7
10
7
114
275
95
207