Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi

Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Ác Ma Lão Sư Ái Thượng Ngã
Tác giả: Nặc Ân
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 08/07/2019
Thể loại:

Lý Mộc Nhiên, nữ, 18 tuổi, độc thân từ trong trứng nước, kinh nghiệm yêu đương bằng 0. Một hôm cha mẹ đi hưởng tuần trăng mật (từ lúc lấy nhau chưa từng đi), gửi lại đứa con gái cho ông thầy giáo ác ma…

“Sống chung với tôi, sẽ mang lại rất nhiều hồi ức đẹp đẽ khó quên đấy”…

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 2917/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 2816/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 2715/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 2614/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 2513/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 2412/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 2311/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 2210/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 2109/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 2008/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 1901/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 1831/08/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 1707/08/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 1606/08/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 1531/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 1430/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 1329/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 1228/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 1127/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 1025/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 920/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 819/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 718/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 614/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 513/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 412/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 311/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 209/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 108/07/2019