Go88 Mobile Top
Go88 PC Top
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Duyên Mạn Động Mạn
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/09/2019
Thể loại:

Nữ nhi ngốc nghếch của Diệp gia trùng sinh. Ngồi trên Thần Đỉnh vạn năng mang linh thực không gian!, không còn là phế tài khí nữ bị người khác sỉ nhục ức hiếp! Thế nhân ức hiếp nàng, nàng phải trả gấp trăm lần! Lại vì nhân thế một lần nữa, nàng Vương Giả trở về, chọc phải chàng khát máu tà mị…

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 2420/11/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 2315/11/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 2212/11/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 2109/11/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 2006/11/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1902/11/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1829/10/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1725/10/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1622/10/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1518/10/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1417/10/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1312/10/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1209/10/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1109/10/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1002/10/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 927/09/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 824/09/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 720/09/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 618/09/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 513/09/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 410/09/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 308/09/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 208/09/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1.206/09/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 101/09/2019