VIC Mobile Top Top88 Mobile Top
Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 26/05/2016
Thể loại:

Một nữ quân y đặc cấp trong bộ đội lục chiến, thánh thủ trung tây y, tinh thông võ thuật, tiễn thuật vì một tai nạn trên không mà xuyên không về lịch sử. Mang trên mình mối thù, nàng sẽ làm gì đây?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:59 15/05/2020.
Chương
29
20
19
17
23
20
23
18
20
18
15
29
33
29
18
14
26
21
20
25
31
30
21
30
24
39
27
24
12
4
9
6
5
6
7
18
15
4
15
13
13
19
35
19
7
3
7
6
5
5
6
2
5
2
3
2
2
3
8
7
2
4
2
4
3
3
3
2
2
3
2
3
3
3
3
2
2
7
4
5
3
4
4
1
1
5
2
1
4
3
1
2
1
1
5
3
1
3
4
2
2
4
6
5
3
5
2
3
3
4
1
1
2
3
4
5
1
4
1
3
2
1
1
1
2
4
1
3
3
3
3
4
2
6
1
2
3
4
2
8
3
2
4
3
3
1
1
3
1
4
1
3
4
4
1
4
1
1
3
5
5
4
4
5
4
6
1
1
3
3
1
3
2
2
2
1
1
6
5
1
3
2
3
3
3
4
3
1
1
4
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
5
1
1
4
5
5
3
5
4
3
5
6
6
4
5
5
4
5
3
7
5
3
4
4
7
5
7
9
3
6
3
9
5
3
5
8
5
4
3
5
5
6
6
3
5
6
5
4
5
5
6
7
6
3
4
4
3
4
3
6
6
7
6
6
5
4
4
4
3
4
3
9
6
6
5
4
4
5
4
5
4
3
5
4
5
10
8
12