Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 26/05/2016
Thể loại:

Một nữ quân y đặc cấp trong bộ đội lục chiến, thánh thủ trung tây y, tinh thông võ thuật, tiễn thuật vì một tai nạn trên không mà xuyên không về lịch sử. Mang trên mình mối thù, nàng sẽ làm gì đây?

Danh sách chương

Chương
25
21
33
25
22
11
3
7
4
3
3
6
13
12
2
13
10
10
16
29
16
4
2
4
4
2
1
2
1
2
1
1
1
2
4
1
1
1
1
4
2
3
2
3
3
1
2
2
2
1
1
2
1
3
3
2
1
2
1
1
3
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
3
1
4
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
4
2
1
1
2
2
3
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
3
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
3
4
4

Tổng lượt thích, đánh giábình luận của tất cả các chương.