Tẫn Phương Hoa

Tẫn Phương Hoa

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: 橙光
Nhóm dịch: Snow Panda
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/04/2022
Tổng lượt xem: 148
Thể loại:

Xuyên không vào thời kỳ loạn lạc hàng ngàn năm trước, Sở Trường Anh phải thay một nữ nhân ngốc gả đi, nàng lần đầu tiên làm quân chủ, từng làm tội nô của hắn ta, từng làm tướng quân, thị nữ, quân hậu…..trải qua yêu hận, phản bội, sống chết, tên của nàng đã được đổi mấy lần, vòng tuần hoàn của thân phận, chỉ duy nhất nguyện vọng ban đầu là không thay đổi nàng không ngừng trưởng thành lột xác, cuối cùng cũng dẹp tan được thời loạn lạc trở thành một nữ đế.