Go88 Mobile Top
Go88 PC Top
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Chuyến Đi Tìm Quá Khứ, Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước
Tác giả: Vivibear
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 28/05/2014
Thể loại:

Chuyện nói về tiểu chủ nhân công Diệp Ẩn vì hoàn thành nhiệm vụ ủy thác mà xuyên việt qua các thời đại, những câu chuyện phát sinh sau khi tương ngộ với rất nhiều nhân vật trứ danh trên lịch sử.

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 203.217/11/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 203.110/11/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 202.303/11/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 202.227/10/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 202.120/10/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 201.313/10/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 201.206/10/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 201.103/10/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 20030/09/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 199.322/09/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 199.215/09/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 199.108/09/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 19801/09/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 197.325/08/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 197.222/08/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 197.120/08/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 196.315/08/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 196.211/08/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 196.109/08/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 195.204/08/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 195.101/08/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 194.328/07/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 194.225/07/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 194.121/07/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 193.318/07/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 193.214/07/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 193.111/07/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 192.207/07/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 192.105/07/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 191.330/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 191.225/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 191.124/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 190.223/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 190.122/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 189.221/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 189.120/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 188.319/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 188.218/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 188.117/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 187.316/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 187.215/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 187.114/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 186.313/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 186.212/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 186.111/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 185.310/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 185.209/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 185.108/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 184.307/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 184.206/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 184.105/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 183.204/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 183.103/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 182.402/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 182.301/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 182.231/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 182.130/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 181.329/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 181.228/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 181.127/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 180.226/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 180.125/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 179.224/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 179.123/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 178.222/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 178.121/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 177.220/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 177.119/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 176.518/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 176.117/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 175.516/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 175.215/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 175.114/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 174.213/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 17412/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 173.511/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 17310/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 172.509/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 17208/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 171.507/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 17106/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 170.505/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 17004/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 169.503/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 16902/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 168.501/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 16830/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 167.529/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 16728/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 166.527/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 16626/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 16525/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 16424/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 16323/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 16222/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 161.521/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 16120/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 16019/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 15918/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 15817/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 15716/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 15615/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 15514/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 15413/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 15312/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 15211/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 15110/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 15009/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 14908/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 14807/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 14706/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 14605/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 14504/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 14403/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 14302/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 14201/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 14131/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 14030/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 13929/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 13828/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 137.527/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 13726/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 136.525/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 13624/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 135.523/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 13522/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 13421/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 133.520/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 13319/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 132.518/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 13217/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 131.516/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 13115/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 13014/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 12913/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 12812/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 12711/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 12610/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 12509/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 12408/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 12307/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 12206/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 12105/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 12004/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 11903/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 11802/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 11701/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 11628/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 11527/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 11426/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 11325/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 11224/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 11123/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 11022/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 10921/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 10820/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 10719/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 10618/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 10517/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 10416/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 10315/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 10214/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 10113/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 10012/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 9911/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 9810/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 9709/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 9608/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 9507/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 9406/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 9305/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 9204/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 9103/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 9002/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 8901/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 8831/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 8730/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 8629/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 8528/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 8427/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 8326/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 8225/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 8124/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 8023/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 7922/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 7821/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 7720/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 7619/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 7518/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 7417/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 7316/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 7215/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 7114/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 7013/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 6912/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 6811/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 6710/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 6609/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 6508/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 6407/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 6306/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 6205/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 6104/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 6003/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 5902/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 5801/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 5731/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 5630/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 5529/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 5428/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 5327/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 5226/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 5125/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 5024/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 4923/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 4822/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 4721/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 4620/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 4519/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 4418/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 4317/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 4216/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 4115/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 4014/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 3913/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 3812/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 3711/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 3610/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 3509/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 3408/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 3307/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 3206/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 3105/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 3004/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 2903/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 2802/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 2701/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 2630/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 2529/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 2428/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 2327/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 2226/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 2125/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 2024/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 1923/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 1822/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 1721/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 1620/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 1519/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 1418/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 1317/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 1216/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 1115/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 1014/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 913/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 812/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 711/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 610/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 509/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 408/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 307/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 206/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 105/11/2018