Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Chuyến Đi Tìm Quá Khứ, Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước
Tác giả: Vivibear
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 28/05/2014
Thể loại:

Chuyện nói về tiểu chủ nhân công Diệp Ẩn vì hoàn thành nhiệm vụ ủy thác mà xuyên việt qua các thời đại, những câu chuyện phát sinh sau khi tương ngộ với rất nhiều nhân vật trứ danh trên lịch sử.

Danh sách chương

Chương
27
31
30
20
32
32
29
22
35
31
30
22
36
37
56
47
25
20
18
17
11
15
12
8
6
9
11
11
8
10
9
6
6
8
4
3
2
3
1
3
4
4
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
3
1
1
3
2
1
3
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
3
1
2
2
3
2
2
2
3
3
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
3

Tổng lượt thích, đánh giábình luận của tất cả các chương.

Truyện liên quan