VIC Mobile Top Top88 Mobile Top
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh

Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Sao Kê Manh, Thiên Độ Văn Hóa
Nhóm dịch: Owl Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 28/10/2019
Thể loại:

Tôi, gặp phải bốn vị Cố tiên sinh, một vị là hoàng tử bạch mã, một vị là quỷ phiền toái, một vị là tên xấu xa, một vị là thần bảo hộ. Bốn vị Cố tiên sinh, lại là Cố tiên sinh chỉ thuộc mình tôi! Cô bé lọ lem gả thay vs. tổng tài tinh thần phân liệt 4 nhân cách… Chào mừng đến với, câu chuyện của chúng tôi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:53 27/04/2020.
Chương
86
35
67
23
55
33
56
36
49
25
44
34
44
34
57
39
36
24
37
22
41
33
28
49
33
45
38
22
25
22
38
46
32
31
26
30
36
24
34
19
22
22
29
18
30
27
21
19
24
35
30
31
27
26
45

Truyện liên quan