Ta Đến Để Báo Ân

Ta Đến Để Báo Ân

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: NGÃ THỊ LAI BÁO ÂN ĐÍCH
Tác giả: Tam Nguyệt Cẩm Y (三月锦衣)
Nhóm dịch: Tiêu Nhạn Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 203
Thể loại:

Vì để tìm ra vị ân nhân cứu mạng nhiều năm trước— — báo ân Lẫm Hoa Tiên Quân, Tiểu Hồ Yêu mít ướt – Thích Dạ nỗ lực tu luyện, từ Nhân Giới đi đến Tiên Giới lại phát hiện Tiên Quân Đại Nhân không nhớ đến mình nữa?! Thích Dạ ủy khuất oa oa oa… có điều may thay, lại mang theo cuốn Truy Thê Bảo Điển của lão ba <> ! Hồ Hồ dũng cảm, không ngại khó khăn — — “ Ân Nhân, lần này ta đến là để lấy thân báo đáp!”