Sở Sự Vụ Linh Đạo

Sở Sự Vụ Linh Đạo

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 07/06/2018
Thể loại:

Mỗi một câu chuyện, đằng sau đều có nhân quả; Mỗi một linh hồn, đằng sau đều có chuyện cũ; Linh Đạo Sự Vụ Sở, tiếp nhận các ủy thác liên quan tới linh dị, khiến các linh hồn được yên nghỉ.

Danh sách chương

Chương
3
2
1
1
3
3
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
4
3
4
3
3
3
3
2

Tổng lượt thích, đánh giábình luận của tất cả các chương.