Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tây Nghiên, Đăng Tát
Nhóm dịch: Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 23/01/2020
Tổng lượt xem: 55.9K
Thể loại:

Đội trưởng điều tra hình sự nóng tính – Tiền Thác và thần thám máu lạnh IQ cao Đằng Thụy Vũ cùng hợp tác phá được vô số vụ án không thể tưởng tượng được, mãi tới hai năm trước, họ bị cuốn vào hàng loạt vụ án phạm tội có liên quan tới phương thuật…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:36 29/09/2022.
Chương
15411
1218
24410
2016
2558
2343
3235
4019
5718
6827
4286
3514
4844
5105
4854
4998
4355
5118
3975
5306
4804
4145
3914
4503
4735
4594
3542
4432
4094
4497
5325
4194
2914
4343
5733
3916
3916
5376
6015
6865
5475
2923
5205
4334
6284
7012
6364
5817
7163
7333
6384
6717
6634
9624
6285
5412
5343
5022
4802
4013
4122
4916
3325
3771
2212
4323
4542
3835
5191
5067
5276
3317
657
20515
2818
6785
74316
36313
50711
2216
4896
14710
4467
1165
2348
4165
4729
4456
2883
2955
3944
4116
3338
3524
3222
3754
2946
30511
3127
30521
3757
43612
43117
38318
34612
27352
33234
427118
9155
16542
47426
546132
40574
45780
43853
50381
47348
48468
4327
372137
34791
52383
52065
29954
56455
54245
63266
31241
50639
62657