Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tây Nghiên, Đăng Tát
Nhóm dịch: Owl Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 23/01/2020
Tổng lượt xem: 1.8M
Thể loại:

Đội trưởng điều tra hình sự nóng tính – Tiền Thác và thần thám máu lạnh IQ cao Đằng Thụy Vũ cùng hợp tác phá được vô số vụ án không thể tưởng tượng được, mãi tới hai năm trước, họ bị cuốn vào hàng loạt vụ án phạm tội có liên quan tới phương thuật…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 17:43 07/05/2021.
Chương
2
5
1
2
2
Donate ủng hộ nhóm
2
4
1
6
4
5
6
11
7
3
11
12
7
4
4
6
7
5
7
5
8
6
3
3
4
5
8
4
2
4
6
10
7
19
7
11
17
17
11
50
33
115
53
41
25
129
73
79
52
80
47
67
26
135
90
82
64
53
54
44
65
39
37
56