Phương Pháp Làm Chồng Hướng Về Phía Em

Phương Pháp Làm Chồng Hướng Về Phía Em

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Phương Pháp Làm Chồng Hướng Về Phía Em, Phương Pháp Khiến Phu Quân Hướng Về Phía Tôi, How to Get My Husband on My Side, 남편을 내 편으로 만드는 방법
Tác giả: Kitty and spices, 시루
Nhóm dịch: Dạ Thiên Tuyết
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/10/2021
Tổng lượt xem: 119.7K
Thể loại:

Nhóm dịch: Dạ Thiên Tuyết – Lạc Miêu – Nhà Của Munn.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 01:25 19/05/2022.
Chương
3581
5244
4855
5822
5335
8081
6185
5575
4988
1.1K13
9235
6382
7774
6594
4393
1K6
4961
1.3K8
2.3K7
1.9K4
2.8K9
3.4K12
3.3K16
3.4K11
3.6K9
3.3K5
3.3K8
3.7K16
3.2K15
2.6K14
3.4K14
3.6K13
3.6K13
3.8K12
3.8K15
3.7K15
3.4K13
3.8K12
3.7K16
3.6K15
3.8K12
3.9K13
4.1K14
4.5K14
5.4K17
5.4K15
5.9K20

Truyện liên quan