Go88 Mobile Top
Go88 PC Top
Phượng Khởi Hoa Tàng

Phượng Khởi Hoa Tàng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 18/12/2018
Thể loại:

Khưu Hỷ La – thần y, y thuật phi phàm, có bàn tay thần kỳ. Thông minh nhạy bén, trọng tình cảm.

Yên Lãng – chủ nhân của Túc Quốc. Túc trí đa mưu, vô cùng sâu sắc, phụ thân là Tịnh Thân vương, mẫu thân là Hòa An công chúa của Đại Chu.

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 4204/09/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 4126/08/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 4014/08/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 3905/08/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 3821/07/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 3711/07/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 3609/07/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 3503/07/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 3425/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 3324/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 3223/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 3122/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 3021/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 2920/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 2819/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 2718/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 2617/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 2516/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 2415/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 2314/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 2213/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 2112/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 2011/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 1910/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 1809/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 1708/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 1607/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 1506/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 1405/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 1304/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 1203/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 1102/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 1001/06/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 931/05/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 830/05/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 729/05/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 628/05/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 527/05/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 426/05/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 325/05/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 224/05/2019
Phượng Khởi Hoa Tàng – Chap 123/05/2019