Phượng Khởi Hoa Tàng

Phượng Khởi Hoa Tàng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 18/12/2018
Thể loại:

Khưu Hỷ La – thần y, y thuật phi phàm, có bàn tay thần kỳ. Thông minh nhạy bén, trọng tình cảm.

Yên Lãng – chủ nhân của Túc Quốc. Túc trí đa mưu, vô cùng sâu sắc, phụ thân là Tịnh Thân vương, mẫu thân là Hòa An công chúa của Đại Chu.

Danh sách chương

Chương
7
5
8
3
1
4
6
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2

Tổng lượt thích, đánh giábình luận của tất cả các chương.