Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Phi Tử
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 22/12/2019
Thể loại:

Tình yêu là ánh sáng, ta bị cắm sừng đến choáng váng. Sừng mọc dài, càng cắm sừng tra nam ta càng sướng. Vương phi cắm sừng rồi! Vương phi cắm sừng rồi!

Danh sách chương

Chương
12
47
30
41
26
59
69
57
65
69
66
107
68
67
68
58
45
61
48
53
57
47
78
51
46
48
44
32
37
46
43
35
35
56
46
53
52

Tổng lượt thích, đánh giábình luận của tất cả các chương.