Go88 Mobile Top
Go88 PC Top
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra

Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/02/2019
Thể loại:

Con gái lớn của Cố Thị – Cố Nhược Bạch bị em gái tính kế hãm hại, nhưng may mắn lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông và biến thành ân nhân cứu mạng của cô. Lệ Tư Tước, người nổi tiếng trong giới kinh doanh, có một người ông luôn khiến cho người khác phải đau đầu vì luôn tặng nữ nhân cho anh; dần dần hai người không một chút quan hệ gì lại ở cùng nhau. Cố Tư Tước phát hiện, không biết từ lúc nào, bản thân lại ngày càng lún sâu…

– Cố Nhược Bạch: “Đợi đã, anh không phải là ân nhân cứu mạng! Mà là biến thái!”
– Lệ Tư Tước: “Sao vậy? Rơi vào tay tôi rồi, em còn muốn chạy?”

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 8312/11/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 8204/11/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 8104/11/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 8026/10/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 7926/10/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 7816/10/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 7716/10/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 7608/10/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 7508/10/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 7401/10/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 7301/10/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 7223/09/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 7123/09/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 7017/09/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 6917/09/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 6809/09/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 6709/09/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 6602/09/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 6428/08/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 6323/08/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 6214/08/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 6114/08/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 6009/08/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 5909/08/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 5801/08/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 5729/07/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 5626/07/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 5523/07/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 5419/07/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 5314/07/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 5213/07/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 5110/07/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 5006/07/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 4902/07/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 4830/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 4725/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 4624/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 4523/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 4422/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 4321/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 4220/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 4119/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 4018/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 3917/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 3816/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 3715/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 3614/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 3513/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 3412/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 3311/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 3210/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 3109/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 3008/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 2907/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 2806/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 2705/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 2504/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 2603/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 2402/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 2301/06/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 2231/05/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 2130/05/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 2029/05/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 1928/05/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 1827/05/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 1726/05/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 1625/05/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 1524/05/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 1423/05/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 1322/05/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 1221/05/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 1120/05/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 1019/05/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 918/05/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 817/05/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 716/05/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 615/05/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 514/05/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 413/05/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 312/05/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 211/05/2019
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra – Chap 110/05/2019