Go88 Mobile Top
Go88 PC Top
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Tình Thâm Vì Phu Quân
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 10/04/2018
Thể loại:

Gia tộc bại sản, ngay cả vị hôn phu cũng cho cô cài số de. Giữa đêm khuya khoắt mưa tuyết rơi tán loạn, cô đã gặp được Kim chủ nhân Lệ Quân Trầm. Vì muốn cứu nguy cho gia tộc, cô đã bỏ đi lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của bản thân, để ủy lụy dưới chân của người đàn ông đó. Sau đêm đó, cô dắt theo Kim chủ nhân của mình khoa trương làm màu khoe sự giàu sang, nhưng không ngờ anh ta chính là…

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 17406/12/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 17301/12/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 17229/11/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 17126/11/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 17024/11/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 16922/11/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 16817/11/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 16714/11/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 16609/11/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 16505/11/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 16403/11/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 16330/10/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 16227/10/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 16121/10/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 16018/10/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 15914/10/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 15812/10/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 15710/10/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 15605/10/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 15530/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 15427/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 15323/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 15218/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 15116/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 15013/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 14911/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 14807/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 14706/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 14604/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 14503/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 14428/08/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 14326/08/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 14222/08/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 14116/08/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 14012/08/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 13908/08/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 13805/08/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 13702/08/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 13631/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 13529/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 13426/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 13324/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 13222/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 13119/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 13017/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 12913/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 12812/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 12710/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 12608/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 12506/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 12403/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 12301/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 12228/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 12125/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 12024/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 11923/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 11822/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 11721/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 11620/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 11519/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 11418/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 11317/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 11216/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 11115/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 11014/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 10913/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 10812/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 10711/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 10610/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 10509/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 10408/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 10307/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 10206/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 10105/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 10004/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 9903/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 9802/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 9701/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 9631/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 9530/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 9429/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 9328/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 9227/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 9126/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 9025/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 8924/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 8823/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 8722/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 8621/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 8520/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 8419/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 8318/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 8217/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 8116/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 8015/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 7914/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 7813/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 7712/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 7611/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 7510/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 7409/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 7308/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 7207/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 7106/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 7005/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6904/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6803/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6702/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6601/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6530/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6429/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6328/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6227/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6126/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6025/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5924/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5823/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5722/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5621/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5520/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5419/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5318/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5217/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5116/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5015/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4914/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4813/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4712/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4611/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4510/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4409/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4308/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4207/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4106/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4005/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3904/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3803/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3702/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3601/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3531/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3430/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3329/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3228/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3127/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3026/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2925/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2824/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2723/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2622/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2521/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2420/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2319/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2218/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2117/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2016/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1915/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1814/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1713/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1612/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1511/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1410/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1309/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1208/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1107/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1006/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 905/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 804/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 703/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 602/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 501/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 428/02/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 327/02/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 226/02/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 125/02/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 024/02/2019

Tổng lượt thích của tất cả các chương.