Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Lam Bất Ngạ
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/07/2019
Thể loại:

Hoàng đế băng hà để lại nôi vua cho con gái, nàng ta trở thành nữ đế đầu tiên trong lịch sử. Để đối phó với văn võ cả triều với hậu cung oanh oanh yến yến từ nhỏ đã được phụ hoàng rèn luyện bồi đắp thủ đoạn cay độc đẫm máu. Thế là từ danh nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử thành bạo quân hàng đầu lịch sử. May là bên cạnh có nhiếp chính vương, muốn người hắn đưa đao, muốn phóng hoả hắn thổi gió, thế là trên con đường bạo quân nàng ta càng chạy càng xa… Muốn giết người hắn đưa đao.

Đêm động phòng hoa chúc, Tô Dạ Khanh tím mặt nhìn con nhím nhỏ trên giường, “Long Thiên Linh, nàng lập tức biến trở lại cho ta!”…

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 2515/10/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 2414/10/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 2301/10/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 2218/09/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 2118/09/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 2018/09/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 1911/09/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 1808/09/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 1702/09/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 1601/09/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 1530/08/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 1424/08/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 1319/08/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 1216/08/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 1112/08/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 1009/08/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 905/08/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 831/07/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 729/07/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 628/07/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 526/07/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 422/07/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 321/07/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 220/07/2019
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh – Chap 119/07/2019