Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt

Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Vu Đại Vệ
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/12/2018
Thể loại:

Thế nhân phần lớn đều là nhan khống, chỉ nhìn bề ngoài, không nhìn cốt cách. Nếu trong xã hội này, có một người mang theo ký ức hai đời, yêu bạn sâu đậm, thật hạnh phúc. Thời Nghi đối với Châu Sinh Thần chính là như vậy. Cô một mình theo đoạn ký ức kiếp trước đến bên cạnh anh ấy, đến tìm kiếm đời này nối tiếp kiếp trước của họ, mà một đời một kiếp, cô chỉ muốn có một câu chuyện chân chính thuộc về họ, bất kể phú quý, cùng quân đồng quy.

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 3216/09/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 3109/09/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 3025/08/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 2918/08/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 2812/08/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 2702/08/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 2627/07/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 2520/07/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 2413/07/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 2301/07/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 2228/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 2127/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 2026/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 1925/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 1824/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 1723/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 1622/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 1521/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 1420/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 1319/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 1218/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 1117/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 1016/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 915/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 814/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 713/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 612/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 511/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 410/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 309/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 208/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 107/06/2019
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt – Chap 006/06/2019