Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Bảo Tàng Truyện Tranh
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 21/07/2019
Thể loại:

Một thiên kim quần áo lụa lại không được người yêu thích, một đứa con gái riêng có cảnh đời bấp bênh, vận mệnh của hai người bị buộc lại với nhau do tranh đoạt hào môn. Kẻ đứng sau đẩy hai người họ vào quỷ môn quan, không ngờ hai người lại hợp nhất mà sống lại, bắt đầu bước trên con đường báo thù của thiên kim hai mặt!

Danh sách chương

Chương
12
8
12
16
12
14
9
20
12
26
25
26
10
9
6
12
11
12
12
9
13
12
13
11
8
13
9
6
7
8
5
8
7
7
9
7
4
4
4
5
5
5
4
4
2
5

Tổng lượt thích, đánh giábình luận của tất cả các chương.