Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Bảo Tàng Truyện Tranh
Nhóm dịch: Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 21/07/2019
Tổng lượt xem: 1.3M
Thể loại:

Một thiên kim quần áo lụa lại không được người yêu thích, một đứa con gái riêng có cảnh đời bấp bênh, vận mệnh của hai người bị buộc lại với nhau do tranh đoạt hào môn. Kẻ đứng sau đẩy hai người họ vào quỷ môn quan, không ngờ hai người lại hợp nhất mà sống lại, bắt đầu bước trên con đường báo thù của thiên kim hai mặt!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:34 23/05/2020.
Chương
2022
2121
1812
1813
1522
Donate ủng hộ nhóm
2112
1812
1912
179
1616
1718
1711
1712
2022
1716
2221
1922
1220
2120
2316
2529
2216
2432
2032
2134
1815
1915
1812
1919
317
219
1920
2116
1418
1921
2318
2118
2115
2422
2015
2115
1619
2215
1813
1813
1312
314
921
912
1510
2911
1311
1611
913
611
2711
189
1410
1713