Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Bảo Tàng Truyện Tranh
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 21/07/2019
Thể loại:

Một thiên kim quần áo lụa lại không được người yêu thích, một đứa con gái riêng có cảnh đời bấp bênh, vận mệnh của hai người bị buộc lại với nhau do tranh đoạt hào môn. Kẻ đứng sau đẩy hai người họ vào quỷ môn quan, không ngờ hai người lại hợp nhất mà sống lại, bắt đầu bước trên con đường báo thù của thiên kim hai mặt!

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 2213/10/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 2107/10/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 2007/10/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 1907/10/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 1806/10/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 1723/09/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 1617/09/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 1512/09/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 1431/08/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 13.224/08/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 1320/08/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 1211/08/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 1110/08/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 1008/08/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 906/08/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 805/08/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 704/08/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 601/08/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 530/07/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 427/07/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 326/07/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 224/07/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 123/07/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 0.222/07/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 0.121/07/2019