Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Ngô Gia Hữu Tiểu Thiếp
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 22/09/2016
Thể loại:

Ai nói xuyên không thì có thể có hào quang Mary Sue, náo giang hồ xây hậu cung! Còn chưa vào cửa đã trúng độc, còn phải trạch đấu với cả đám nữ nhân tranh giành một tên nam nhân bất lực, đây là vở kịch ngược tâm gì thế không biết?

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 14910/10/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 14809/10/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 14708/10/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 14603/10/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 14529/09/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 14424/09/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 14323/09/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 14218/09/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 14117/09/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 14016/09/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 13915/09/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 13812/09/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 13710/09/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 13609/09/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 13504/09/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 13402/09/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 13331/08/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 13230/08/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 13129/08/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 13028/08/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 12925/08/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 12822/08/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 12721/08/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 12619/08/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 12512/08/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 12410/08/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 12308/08/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 12206/08/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 12103/08/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 12002/08/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 11901/08/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 11831/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 11730/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 11629/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 11528/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 11427/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 11326/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 11225/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 11124/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 11023/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 10922/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 10821/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 10720/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 10619/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 10518/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 10417/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 10316/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 10215/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 10114/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 10013/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 9912/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 9811/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 9710/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 9609/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 9508/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 9407/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 9306/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 9205/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 9104/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 9003/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 8902/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 8801/07/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 8730/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 8629/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 8528/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 8427/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 8326/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 8225/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 8124/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 8023/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 7922/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 7821/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 7720/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 7619/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 7518/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 7417/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 7316/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 7215/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 7114/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 7013/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 6912/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 6811/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 6710/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 6609/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 6508/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 6407/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 6306/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 6205/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 6104/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 6003/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 5902/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 5801/06/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 5731/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 5630/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 5529/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 5428/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 5327/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 5226/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 5125/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 5024/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 4923/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 4822/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 4721/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 4620/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 4519/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 4418/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 4317/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 4216/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 4115/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 4014/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 3913/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 3812/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 3711/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 3610/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 3509/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 3408/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 3307/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 3206/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 3105/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 3004/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 2903/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 2802/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 2701/05/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 2630/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 2529/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 2428/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 2327/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 2226/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 2125/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 2024/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 1923/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 1822/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 1721/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 1620/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 1519/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 1418/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 1317/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 1216/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 1115/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 1014/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 913/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 812/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 711/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 610/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 509/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 408/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 307/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 206/04/2019
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp – Chap 105/04/2019