Ngô Hoàng Tại Thượng

Ngô Hoàng Tại Thượng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Thất Tinh Thẩm Thước
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/02/2018
Thể loại:

Nữ chính nhà ta vô tình xuyên không gặp được mỹ nam, từ một cung nữ nhỏ bé biến thành phi tần đứng đầu hậu cung.

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 5510/09/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 5407/08/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 5304/08/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 5201/08/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 5131/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 5030/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 4929/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 4828/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 4727/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 4626/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 4525/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 4424/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 4323/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 4222/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 4121/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 4020/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 3919/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 3818/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 3717/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 3616/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 3515/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 3414/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 3313/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 3212/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 3111/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 3010/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 2909/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 2808/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 2707/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 2606/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 2505/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 2404/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 2303/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 2202/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 2101/07/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 2030/06/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 1929/06/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 1828/06/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 1727/06/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 1626/06/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 1525/06/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 1424/06/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 1323/06/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 1222/06/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 1121/06/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 1020/06/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 919/06/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 818/06/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 717/06/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 616/06/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 515/06/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 414/06/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 313/06/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 212/06/2019
Ngô Hoàng Tại Thượng – Chap 111/06/2019