Ngô Hoàng Tại Thượng

Ngô Hoàng Tại Thượng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Thất Tinh Thẩm Thước
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/02/2018
Tổng lượt xem: 822.4K
Thể loại:

Nữ chính nhà ta vô tình xuyên không gặp được mỹ nam, từ một cung nữ nhỏ bé biến thành phi tần đứng đầu hậu cung.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:52 02/03/2021.
Chương
1
Donate ủng hộ nhóm
25
16
12
14
13
14
17
18
16
3
5
2
6
7
2
1
3
3
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
9
7
1
1
6
3
3
3
2
3
1
2
4
3
5
10
11
15
12
12
2
8
12
10
1
5
2
4
3
14
6
5
22
9