Ngô Hoàng Tại Thượng

Ngô Hoàng Tại Thượng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Thất Tinh Thẩm Thước
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/02/2018
Tổng lượt xem: 1.1M
Thể loại:

Nữ chính nhà ta vô tình xuyên không gặp được mỹ nam, từ một cung nữ nhỏ bé biến thành phi tần đứng đầu hậu cung.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:52 02/03/2021.
Chương
81
6
7
8
7
Donate ủng hộ nhóm
725
516
512
714
313
514
417
518
416
33
5
12
36
37
3
22
21
3
33
32
32
21
11
11
12
1
1
1
2
1
2
9
7
1
1
6
3
3
3
2
3
31
23
24
33
25
10
11
15
12
12
2
9
313
10
1
5
23
4
3
14
137
95
1525
169