Go88 Mobile Top
Go88 PC Top
Nghiêm Tuyển Tiên Thê

Nghiêm Tuyển Tiên Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 14/03/2019
Thể loại:

Nàng là phong thủy sư nổi tiếng xuyên việt đến thế giới song song, hắn là người điều hành tập đoàn Nghiêm Thị, tàn nhẫn vô tình. Khi dã bị hắn cuốn lấy thì nàng không thể trốn tranh đi đâu được. Hắn nhếch miệng cười nói “tôi hơi có hứng thú kế hôn với cô”. Nhưng mà, đã nói chỉ là danh nghĩa thôi cơ mà, thế nam nhân đêm nào cũng hành hạ nàng này là ai…

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 4321/07/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 4221/07/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 4120/07/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 4020/07/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 3919/07/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 3812/07/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 3711/07/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 3604/07/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 3528/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 3428/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 3325/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 3224/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 3123/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 3022/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 2921/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 2820/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 2719/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 2618/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 2517/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 2416/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 2315/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 2214/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 2113/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 2012/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 1911/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 1810/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 1709/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 1608/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 1507/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 1406/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 1305/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 1204/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 1103/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 1002/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 901/06/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 831/05/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 730/05/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 629/05/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 528/05/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 427/05/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 326/05/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 225/05/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 124/05/2019
Nghiêm Tuyển Tiên Thê – Chap 023/05/2019