Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Duyệt Văn Manhua
Nhóm dịch: Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/06/2021
Tổng lượt xem: 20.3K
Thể loại:

Sa cơ thất thế, bị gia tộc xóa tên, chịu mọi ức hiếp! Lại không ngờ phượng hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh! Một khi thức tỉnh, chấn động đất trời! Khi đứng trên đỉnh cao nhất, được mọi người kính ngưỡng, mới biết… “hắn”, lại là con gái!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:32 16/02/2022.
Chương
1986
2447
2425
2365
2336
1039
2338
2073
1864
3057
3105
3015
2657
2744
1446
676
2378
1506
1964
2537
1816
23010
2964
3385
3256
3034
2225
2864
2984
4604
3254
1835
2906
1705
1305
2305
2458
3088
2698
2306
2397
3267
2975
1585
2535
1055
3304
1883
38110
3288
4076
2966
3916
3617
2055
3328
3729
4107
3057
14410
3856
5268
4368
5866
2936
2754
5456
5339
48910
73914

Truyện liên quan