Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Duyệt Văn Manhua
Nhóm dịch: Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/06/2021
Tổng lượt xem: 21.3K
Thể loại:

Sa cơ thất thế, bị gia tộc xóa tên, chịu mọi ức hiếp! Lại không ngờ phượng hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh! Một khi thức tỉnh, chấn động đất trời! Khi đứng trên đỉnh cao nhất, được mọi người kính ngưỡng, mới biết… “hắn”, lại là con gái!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:32 16/02/2022.
Chương
2286
2667
2615
2535
2506
1079
2478
2183
1964
3207
3265
3175
2827
2904
1476
716
2498
1606
2074
2667
1916
24310
3114
3545
3426
3184
2325
2994
3124
4834
3414
1915
3036
1745
1375
2435
2568
3218
2788
2376
2487
3427
3085
1655
2675
1105
3474
1973
40110
3458
4266
3136
4126
3787
2155
3468
3879
4287
3217
15210
4016
5478
4538
6066
3076
2904
5736
5619
51210
77614

Truyện liên quan