Nghịch Thiên Đại Thần

Nghịch Thiên Đại Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: HamTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 27/02/2019
Tổng lượt xem: 334K
Thể loại:

Thanh niên nghiện game, chơi game liền mười mấy tiếng. Đột tử, chết xuyên không vào dị giới. Được hệ thống hỗ trợ…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 04:15 13/06/2020.
Chương
03
0
0
0
01
Donate ủng hộ nhóm
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01
0
0