Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/06/2019
Thể loại:

Một đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược chết đi, một thiên tài y học thế kỷ 21 xuyên việt đến. Nàng y thuật cao siêu, tâm linh trong sáng, đối mặt với cha mẹ chồng không không thân, trượng phu không thương, còn có ánh mắt săm soi ghen tỵ của các cô vợ bé, chỉ dựa vào một con dao mổ nhỏ nhoi giẫm vợ bé, đạp tâm cơ, đánh đâu thắng đó. Thiếu soái trượng phu vốn coi nàng như cỏ rác nhưng bây giờ đêm đên trèo cửa sổ, bò lên giường của nàng, muốn trở thành một đôi uyên ương thiên trường địa cửu…

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4715/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4607/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4506/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4403/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4301/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4229/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4128/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4027/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3925/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3824/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3721/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3620/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3518/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3417/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3315/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3214/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3112/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3011/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2910/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2809/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2707/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2605/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2504/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2429/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2328/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2227/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2125/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2024/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1919/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1816/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1712/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1609/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1507/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1405/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1329/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1227/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1126/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1023/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 918/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 809/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 708/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 603/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 502/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 429/06/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 328/06/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 227/06/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 126/06/2019