VIC Mobile Top Top88 Mobile Top
Nam Thần Manh Bảo Tận Diệt

Nam Thần Manh Bảo Tận Diệt

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 26/11/2018
Thể loại:

“Mộ tiên sinh, nói cho cùng bảo mẫu cũng coi như là mẹ của con bé đi, anh sao lại càng quản nhiều chuyện vậy? Tôi cùng ai gặp mặt, tôi có bao nhiêu người bạn trai, việc này không có trong phạm vi hợp đồng! Với lại, lúc trước là ai đã ghi trong hợp đồng ‘không được phép yêu anh’, anh sẽ không quên chứ?”

“Anh hủy bỏ hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng là anh và con gái của anh, còn khoản kỳ hạn là cả đời, chương tiểu thư, em nguyện ý nhận lấy không?”

Nhóm dịch: Bạch Mã.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:35 07/05/2020.
Chương
1
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2