Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ

Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thần Ngư Mạn Xã
Nhóm dịch: Mèo Con Không Biết Chữ
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/06/2018
Thể loại:

Dương Trình một kẻ nghèo hèn bị bạn gái đánh đập thê thảm, rồi uống rượu say trong rừng. Anh vô tình bị một mỹ nữ cương thi hút máu, sau đó bị biến thân thành cương thi với siêu năng lực. Ngày hôm sau trong đám cướp mặc đồng phục, được ông chủ chú ý và đề xuất để làm một vệ sĩ cá nhân cho Diệp Tuyên Lâm, con gái của một phú bà Sở phu nhân, và phu phục được một thú cưng nhỏ Sữa Cầu.

Sau khi đăng ký nhập học, thì đã phải gặp sự khiêu khích và thử thách ở trường, cùng thời Diệp Tuyên Lâm đang gặp phải một nguy hiểm lớn…

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 10414/08/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 10314/08/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 10213/08/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 10113/08/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 10007/07/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 9904/07/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 9803/07/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 9702/07/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 9601/07/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 9530/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 9429/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 9328/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 9227/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 9126/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 9025/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 8924/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 8823/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 8722/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 8621/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 8520/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 8419/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 8318/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 8217/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 8116/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 8015/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 7914/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 7813/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 7712/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 7611/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 7510/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 7409/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 7308/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 7207/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 7106/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 7005/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 6904/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 6803/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 6702/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 6601/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 6531/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 6430/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 6329/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 6228/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 6127/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 6026/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 5925/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 5824/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 5723/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 5622/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 5521/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 5420/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 5319/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 5218/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 5117/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 5016/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 4915/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 4814/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 4713/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 4612/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 4511/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 4410/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 4309/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 4208/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 4107/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 4006/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 3905/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 3804/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 3703/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 3602/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 3501/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 3430/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 3329/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 3228/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 3127/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 3026/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 2925/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 2824/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 2723/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 2622/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 2521/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 2420/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 2319/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 2218/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 2117/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 2016/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 1915/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 1814/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 1713/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 1612/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 1511/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 1410/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 1309/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 1208/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 1107/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 1006/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 905/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 804/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 703/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 602/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 501/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 431/03/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 330/03/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 229/03/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 128/03/2019