VIC Mobile Top Top88 Mobile Top
Mẫu Thân Ta Không Dễ Chọc

Mẫu Thân Ta Không Dễ Chọc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Mẫu Thân Nhà Ta Không Dễ Đùa
Tác giả: Dịch Động Mạn
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 12/06/2020
Thể loại:

Đây là câu chuyện của một vị thần y vừa sống lại đã “được tin vui làm mẹ”, từ đó mẹ chiếc con côi… vượt ngũ môn, trảm lục tướng, chém trà xanh, ngược cặn bã, cuối cùng cũng tìm được “cha hoang”.

Diệp Linh Tịch: kéo quần lên phát là không quen nữa đúng không? Hôm nay bà đây sẽ thiến ngươi đến không còn một mảnh mới thôi!