Ma Vương Đãng Trí

Ma Vương Đãng Trí

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: The Forgetful Dark Lord/ 건마왕증
Tác giả: Bong jun-ho / Gang
Nhóm dịch: Cactus Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 31/10/2021
Tổng lượt xem: 240
Thể loại:

câu chuyện về một ma vương bị sừng. Để trở lại làm một ma vương bá đạo, ngầu lời, lãnh khốc tình …. (lược bỏ 1000 từ) ma vương tới Trái Đất và làm gì thì phải đọc truyện mới biết nha