Ma Tạp Tiên Tông

Ma Tạp Tiên Tông

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Tạm ngưng
Ngày thêm: 20/12/2014
Tổng lượt xem: 133
Thể loại:

Đây là một thế giới hòa nhã tràn đầy pháp thuật, thần thú, cùng những người điều khiển thần thú. Tuy nhiên…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:17 01/06/2017.
Chương
3
2
1
1
1
1
2
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
1
0
1
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
0
2
2
1
0
1
0
0
3
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
2
0
2
1
0
3
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
2
1
1
1
2
1
1
2
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
1
0
0
1
1
0
1
0
1
3
1
0
1
0
1
2
1
1
0
2
1
0
1
2
1
4
2
1
1
3
1
1
1
2
3
3
2
4